+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

Nabór na rok 2023 / 2024

Na rok szkolny 2023 / 2024 szkoła prowadzi nabór do technikum pięcioletniego w zawodach:

 

1. technik żywienia i usług gastronomicznych 

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształci umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Absolwent zdobywa tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, może podejmować pracę w obiektach żywienia zbiorowego oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych i hotelarskich. 
Uzyskane kwalifikacje:

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
•    szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
•    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
•    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
•    manager zakładu gastronomicznego
•    organizator imprez okolicznościowych
•    mistrz sztuki kulinarnej
•    pracownik firmy cateringowej
•    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
•    organizator usług cateringowych
•    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej

 

2.  technik architektury krajobrazu 

Absolwenci szkoły kształcącej w tym kierunku mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru. Absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Uzyskane kwalifikacje:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - egzamin odbywa się w I semestrze klasy trzeciej.
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - egzamin odbywa się w I semestrze klasy piątej.
 
Absolwent będzie przygotowany do:
- projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej;
- projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
- pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
- prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wykonywanych prac i projektów;
- stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

Szkoła zapewnia:
- nowoczesny internat (opłata tylko za wyżywienie 14 zł/dzień; pokoje 1,2,3 - osobowe)
- darmowe podręczniki dla wszystkich uczniów
- prawo jazdy kat. T (zgodnie z podstawą programową)
- bogato wyposażoną bibliotekę szkolną
- bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną
- nowoczesne pracownie: komputerową, językową i multimedialną
- bezprzewodowy internet na terenie szkoły i internatu
- zaplecze sportowe wraz z salką fitness i siłownią
- dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną
- zajęcia praktyczne w ogrodzie szkolnym