+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

Nabór na rok 2018 / 2019

Na rok szkolny 2018/2019 szkoła prowadzi nabór do:

 

1. Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (4-letnie).

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształci umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Absolwent zdobywa tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, może podejmować pracę w obiektach żywienia zbiorowego oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych i hotelarskich. 

2. Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu (4-letnie).

Absolwenci szkoły kształcącej w tym kierunku mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru. Absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Absolwent będzie przygotowany do:
- projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej;
- projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
- pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
- prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wykonywanych prac i projektów;
- stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu