+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl
JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-05-28 14:27

28 i 29.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

2020-05-28 14:25

28.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

zajęcia praktyczne URZĄDZANIE

zajęcia praktyczne URZĄDZANIE

2020-05-27 13:46

27.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

2020-05-27 11:13

28.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

2020-05-27 11:06

28.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

zajęcia praktyczne URZĄDZANIE

zajęcia praktyczne URZĄDZANIE

2020-05-27 11:01

27.05.2020 r. temat pobierz TUTAJTemat: Narzędzia do założenia i piel

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

2020-05-27 08:37

27.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

PLASTYKA

PLASTYKA

2020-05-26 15:36

26.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

2020-05-26 15:31

26-27 .05.2020 r.Temat: Charakterystyka gatunków traw. Dziś omawiamy kolejne dwie grupy traw. Temat jest na dwa dni. Proszę zapoznajcie się z grupami traw w podręczniku może jest trudniej to przesyłam prezentacje pow

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

2020-05-26 15:28

26.05.2020 r. Temat: Planowanie przestrzenne. Dziś przesyłam temat na cały obecny tydzień. Proszę przeczytać prezentację. Po dzisiejszym temacie powinniście znać kolory i symbole literowe stosowane na mapach. Każdy te