RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

dostęp do informacji publicznej

15.11.2019

 „Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych na adres:
74 – 505 Mieszkowice, ul. Techników 1

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków

Regulamin udostępniania informacji publicznej


Sprawozdania za rok 2018

10.05.2019

 Sprawozdania za rok 2018

INFORMACJA - RODO

15.06.2018

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

DANE ADRESOWE

30.09.2016

 ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH

W MIESZKOWICACHOpublikował: Piotr Witkowski
Publikacja dnia: 18.07.2016
Podpisał: Piotr Witkowski
Dokument z dnia: 18.07.2016
Dokument oglądany razy: 22 545