RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach ul. Techników 1, 74-505 Mieszkowice
  • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kkoeller@poczta.onet.pl
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie , Art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  • 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty przetwarzające zarządzające BIP,
  • 5) okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.
  • 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • 8) podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa

Załączniki:
  Dokument 1
  Dokument 2
  Dokument 3Opublikował: Piotr Witkowski
Publikacja dnia: 08.02.2021
Podpisał: Piotr Witkowski
Dokument z dnia: 04.02.2021
Dokument oglądany razy: 438