+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

KONKURS "Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo "

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma na celu zachęcenie uczniów do podejmowania w swoim gospodarstwie rodzinnym inicjatyw (w tym przy wykorzystaniu środków unijnych) na rzecz jego rozwoju, uwzględniając innowacyjne rozwiązania, efektywne wykorzystanie zasobów oraz łagodzenie presji środowiskowej przez produkcję rolniczą.

Regulamin konkursu
zał. 1 formularz
zał. 2 formularz biznesplanu
zał. 3 kryteria oceny biznesplanu
zał. 4 umowa o przeniesieniu praw autorskich
zał. 5 informacja o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenie rodzica
instrukcja wypełniania

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail