+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

mgr inż. Bogumiła Żurawiecka

dyrektor, przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Marta Garbol - Laska

kierownik praktycznej nauki zawodu, język niemiecki

mgr Ataman Damian

religia

mgr Czaja Magdalena

język niemiecki

mgr Ilona Głuszko

chemia

mgr Joanna Hildebrandt

język angielski, wychowawca w internacie

mgr inż. Anna Jońca

przedmioty zawodowe (architektura krajobrazu)

mgr inż. Beata Krzystyniak

biologia, technologia gastronomiczna

mgr Paulina Łuszczek

język polski, nauczyciel - bibliotekarz

mgr inż. Teresa Mirek

przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe, WOS, wychowawca   w internacie

mgr Joanna Nowicka

wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej

mgr Sylwia Pałasz - Wróbel

pedagog szkolny, geografia

mgr Lucyna Piskorowska

wiedza o kulturze

mgr Krzysztof Przybyła

przedmioty zawodowe (architektura krajobrazu)

mgr inż. Henryk Rzepczak

przepisy ruchu drogowego, eksploatacja maszyn i urządzeń

mgr Remigiusz Rzepczak

edukacja dla bezpieczeństwa

Roma Sładek

wychowawca w internacie

mgr Ala Szymańska

wychowawca w internacie

mgr Sławomir Szymański

matematyka, fizyka

mgr Renata Walawender

historia, historia i społeczeństwo

mgr inż. Joanna Walkiewicz

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Bogusław Kozioł

wychowawca w internacie