+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

Osiągnięcia

Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół średnich „Rzeczypospolita”, „Perspektywy”:

W rankingu szkół średnich w roku 2008 szkoła zajęła:
- w województwie zachodniopomorskim wśród szkół zawodowych
2 miejsce
- w województwie zachodniopomorskim wśród wszystkich szkół
22 miejsce
- wśród szkół średnich w Polsce
186 miejsce

W rankingu szkół średnich w roku 2005 szkoła zajęła:
- w województwie zachodniopomorskim wśród wszystkich szkół średnich
15 miejsce
- wśród wszystkich szkół średnich w Polsce
281 miejsce

W rankingu szkół średnich w roku 2004 szkoła zajęła:
- wśród wszystkich szkół średnich w Polsce
227 miejsce

W rankingu szkół średnich w roku 2003 szkoła zajęła:
- w województwie zachodniopomorskim wśród wszystkich szkół średnich
9 miejsce
- wśród wszystkich szkół średnich w Polsce
216 miejsce

W rankingu szkół średnich w roku 2002 szkoła zajęła:
- województwie zachodniopomorskim wśród szkół zawodowych
5 miejsce
- w województwie zachodniopomorskim wśród wszystkich szkół
12 miejsce
- wśród szkół średnich w Polsce
238 miejsce

A PONADTO:
W XXIX eliminacjach centralnych OWiUR, które odbyły się w Nawojowej 3-4.06.2005 w bloku gospodarstwo domowe i żywienie człowieka X miejsce zajęła nasza uczennica Izabela Rypińska;

*W IX eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, które odbyły się w Koszalinie 02.01.2005 na szczeblu okręgowym (II etap) X miejsce zajęła nasza podopieczna Anna Łaszczyk, a XII miejsce Izabela Rypińska;

*W ogólnopolskim konkursie historycznym Krąg organizowanym przez Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie III miejsce zajęła Agata Kowalewska -  test z historii na szczeblu wojewódzkim;

*III miejsce praca indywidualna na szczeblu wojewódzkim, W ogólnopolskim konkursie historycznym Budujemy nowy dom, organizowanym przez IPN w Poznaniu do II etapu dostali się Tomasz Kudła, Joanna Sładek, Monika Zwolińska;

*W konkursie krajoznawczym o Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zaowocował wyróżnieniem dla Moniki Zwolińskiej za pracę "Być dla innych zawsze na czas dla każdego";

*Konkurs literacki Wizja i rozumienie wolności i niepodległości we współczesnym świecie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 10.11.2005r, podczas którego uczennica Monika Zwolińska była jedną z czwórki laureatów