+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

HARMONOGRAM PRACY W INTERNACIE
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach

 

GODZINA

CZYNNOŚCI

6.30 – 7.00

POBUDKA

7.00 – 7.30

ŚNIADANIE

7.30 – 7.40

PEŁNIENIE DYŻURU PORANNEGO

7.45

WYJŚCIE Z INTERNATU NA ZAJĘCIA LEKCYJNE

8.00 – 14.00

ZAJĘCIA LEKCYJNE

14.00

OTWARCIE INTERNATU

14.15 – 16.20

OBIAD

15.30 - 17.00

CZAS WOLNY

17.00 – 18.30

CZAS NAUKI WŁASNEJ                    

czwartek

17.00 -18.00

WYKONYWANIE GENERALNYCH PORZĄDKÓW BEZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZANIA TERENU INTERNATU

czwartek

18.00 – 18.45

20.00  - 20.45

CZAS NAUKI WŁASNEJ                    

18.30 – 19.00

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE BEZ MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA POZA TEREN INTERNATU

19.00 – 19.30

KOLACJA

19.30 – 21.00

CZAS WOLNY

21.00 – 21.30

TOALETA WIECZORNA

21.30 – 22.00

PEŁNIENIE DYŻURU WIECZORNEGO

22.00 – 6.00

CISZA NOCNA

 

W każdą niedzielę:   1700 -  2100 przyjazd do internatu

W każdy piątek:    od 745 internat jest zamknięty  do niedzieli do 1700