+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

PROJEKT EKONOMICZNY „KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY”

Od września 2018 r. realizujemy w naszej szkole projekt ekonomiczny pt „ Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Projekt realizuje 47 szkół, których organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tego programu jest rozbudzenie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreowanie własnego wizerunku, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, gospodarowanie finansami, oszczędzanie i lokowanie środków finansowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewidywanie skutków własnych działań i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów.
Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I – to zajęcia prowadzone w szkole dla 30 uczniów klasy I-II i III w formie cyklicznych spotkań, łącznie 24 godziny lekcyjne, od września 2018 r. do marca 2019 r. W naszej szkole zrealizowaliśmy już 16 godzin. Etap II - to wyłonienie 3 osobowej grupy uczniów, która od kwietnia do 03 czerwca 2019 r. będzie realizowała zajęcia warsztatowe – 12 godzin opracowując własny biznes plan, w którym uczniowie przedstawią pomysł na własną działalność gospodarczą. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Na zajęciach panuje miła i życzliwa atmosfera. Ostatnio wypełnialiśmy ankietę , która miała na celu uzyskanie informacji o projekcie w celu jego ulepszenia. Jak wynika z przeprowadzonych badań 96 % uczniów odpowiedziało, że zajęcia spełniają ich oczekiwania, zajęcia prowadzone są w sposób interesujący, zrozumiały. Wg 98 % uczniów udział w projekcie pozwoli na zdobycie nowych umiejętności, które będą przydatne w dalszej edukacji.
Koordynatorem projektu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Zajęcia dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Uczestniczka projektu
2019-01-14 09:18 1472

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail