+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WSPÓLNA PRACA , DECYDOWANIE I DZIAŁANIE……
Nasza szkoła podejmuje wszelkie starania, aby oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej i kształtowania odpowiednich umiejętności , uczyć także w praktyce. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest najlepszą lekcją demokracji, samorządności, kreatywnej i aktywnej działalności stanowiącej jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania. Poprzez zaangażowanie w pracę samorządu młodzież uczy się życia w społeczeństwie, na obowiązujących w nim zasadach, współpracy z rówieśnikami, rozwijania inicjatywy i samodzielności działania, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności pełnienia ról społecznych, budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania, pracy w zespole, a także zasad demokracji. W dniu 28 września 2016r. odbyły się w naszej szkole wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Po burzliwej kampanii wyborczej w której kandydaci prześcigali się w pomysłach jak przekonać uczniów do oddania na nich głosu, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych Karolina Czubko. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i radości każdego dnia z wykonywania tak zaszczytnej funkcji.

                                                                                                                     Opiekun Samorządu Uczniowskiego
2016-09-30 06:00 3365

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail