+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę:
Handel, usługi ogólnobudowlane "DUO" Grzegorz Walkiewicz,
ul. Mieszka I 42, Mieszkowice.
2019-06-17 10:05 892