+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

aneks nr 1 do zarządzenia 11/2019/2020

Mieszkowice, dnia 14.04.2020 r.

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 11 / 2019 / 2020
Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) w Zarządzeniu Nr 11/2019/2020 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
 1) użyte w §1 wyrazy „10 kwietnia 2020 r. „ zastępuje się wyrazami 26 kwietnia 2020 r.”;
 
Aneks wychodzi w życie z dniem 15.04.2020 r.
 

Bogumiła Żurawiecka – dyrektor szkoły

 

2020-04-14 12:41 1096

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail