+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl
JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

2020-05-27 08:37

27.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

PLASTYKA

PLASTYKA

2020-05-26 15:36

26.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

2020-05-26 15:31

26-27 .05.2020 r.Temat: Charakterystyka gatunków traw. Dziś omawiamy kolejne dwie grupy traw. Temat jest na dwa dni. Proszę zapoznajcie się z grupami traw w podręczniku może jest trudniej to przesyłam prezentacje pow

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

2020-05-26 15:28

26.05.2020 r. Temat: Planowanie przestrzenne. Dziś przesyłam temat na cały obecny tydzień. Proszę przeczytać prezentację. Po dzisiejszym temacie powinniście znać kolory i symbole literowe stosowane na mapach. Każdy te

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-05-26 15:27

26.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-05-26 15:25

26.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-05-26 15:23

26.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

2020-05-26 07:14

temat pobierz TUTAJ

HISTORIA

HISTORIA

2020-05-26 07:13

temat pobierz TUTAJ

HISTORIA

HISTORIA

2020-05-26 07:12

temat pobierz TUTAJ