+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl
JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

2020-03-26 13:45

adres:magdalena.czaja23@gmail.com

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

2020-03-26 12:16

adres : magdalena.czaja23@gmail.com   Temat: Zdania utrwalające Napisz słownie podaną godzinę (oficjalnie i potocznie). 08:05   Es ist fün

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

2020-03-26 12:07

adres email: magdalena.czaja23@gmail.com Temat: Imperfekt (Präteritum)

PLASTYKA

PLASTYKA

2020-03-26 11:54

Temat:  Jakie dzieła są pop?      ( 2 jednostki lekcyjne) Podręcznik Spotkania ze sztuką Dział III Awangarda i sztuka współczesna,  Rozdział 5: Pop-art. Od k

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

2020-03-26 11:26

Dzień dobry. W związku z zaistniałą sytuacją musimy powrócić do realizacji naszego programu nauczania. PIĄTEK 27.03. TEMAT: Wielkie odkrycia geograficzne

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

2020-03-26 11:16

Temat:  Rzutowanie aksonometryczne – rodzaje, zasady rzutowania – ćwiczenia. W ramach zajęć z przedmiotu Podstawy projektowania architektury krajobrazu pr

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

2020-03-26 10:33

Temat:  Rysunek odręczny – wiadomości wstępne.   W ramach zajęć z przedmiotu Podstawy projektowania architektury krajobrazu, korzystając z treści zawartych  w podręczniku  „Podstawy

Podstawy projektowania architektury krajobrazu – zajęcia praktyczne

Podstawy projektowania architektury krajobrazu – zajęcia praktyczne

2020-03-26 10:06

Temat: Perspektywa rysunkowa – rodzaje, zasady wykonywania – ćwiczenia. W ramach zajęć z przedmiotu Podstawy projektowania architektury krajobrazu – zajęcia praktyczne proszę d

Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

2020-03-26 10:00

Temat: Nawierzchnie w terenach zieleni – projektowanie, urządzanie, konserwacja. Część I W ramach zajęć z przedmiotu Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

2020-03-26 09:51

Temat: Wrzosowiska - zakładanie i pielęgnacja. W ramach zajęć z przedmiotu Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu proszę opracować poniższe zagadnienia .