+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl
JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-05-19 08:41

19.05.2020 r.pobierz TUTAJ

HISTORIA

HISTORIA

2020-05-18 18:37

wtorek 19.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

2020-05-18 18:32

W załączeniu przesyłam zagadnienia do nauki zdalnej, tydzień 6. Proszę wykonać zadanie egzaminacyjne i przesłać do dnia 21.05.

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

2020-05-18 06:40

18.05.2020 Poniedziałek (1h) Temat: Kodeks moralny polityka Analizując zagadnienie zawarte w temacie, będziemy zajmowali się jedną z pieśni ch

HISTORIA

HISTORIA

2020-05-15 14:34

15.05.2020 r.temat pobierz TUTAJ

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

2020-05-14 09:06

14.05.2020 r.zadania pobierz TUTAJ

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

2020-05-14 08:09

14.05.2020 Czwartek (2h) Temat: Polityka w Odprawie posłów greckich             Drodzy uczniowie, na dzisiejszej lekcji zgroma

zajęcia praktyczne URZĄDZANIE

zajęcia praktyczne URZĄDZANIE

2020-05-13 12:18

13.05.2020 r. Temat: Zak

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

2020-05-13 12:12

13.05.2020 r. Temat: Trawy – wiadomości wstępne. W Polsce rośnie około 160 gatunków traw  ale tylko kilkanaście nadaje się na trawniki. Gatunki traw stosowane na trawniki nazywamy trawami gazonowymi

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA

2020-05-12 11:44

12.05.2020 r.Temat: Metody odwadniania test sprawdzający. Witam serdecznie temat na str. 127 i w nowych podręcznikach 215 str. Pamiętam, że już kiedyś prosiłam  Was o zapoznanie się z tym tematem