+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach ogłasza przetarg na roboty budowlane pn. " Remont pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz zaplecza socjalnego hali sportowej w ZSCKR w Mieszkowicach". Więcej informacji w załącznikach: 

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie
zał. 3 Wykaz prac
zał. 4 Wzór umowy
zał. 5 Wykaz osób
zał. 6 Przedmiar robót
zał. 7 Specyfikacja techniczna
zał. 8 Oświadczenie - grupa kapitałowa
2020-05-09 18:56 1220

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail